Wysokie standardy zarządzania bezpieczeństwem żywności w firmie POLSKIE FERMY Grupa Producentów Sp. z o.o. potwierdzone certyfikatami Quality Austria

2013-02-18

Quality Austria Trainings-Zertifizierungs i Begutachtungs GmbH przyznały przedsiębiorstwu POLSKIE FERMY Grupa Producentów Sp. z o.o. Quality Austria certyfikaty.

Certyfikat Quality Austria poświadcza stosowanie i dalszy rozwój skutecznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z:
BRC – British Retail Consortium
Global Standard for Food-Safety,
ISSUE 6: JULY 2011

oraz  HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points odpowiadający wymaganiom CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003), FAO/WHO Codex Alimentarius

Wersja EN