*

Oznakowanie na skorupce

Klasa A

Jaja kurze klasy A, czyli przeznaczone do handlu detalicznego, muszą być oznaczone na skorupie numerami wyróżniającymi. Numer taki składa się z kodu systemu chowu, kodu państwa oraz weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Kod systemu hodowli (tzw. "systemu utrzymania kur"):

 • 0 – jaja z produkcji ekologicznej
 • 1 – jaja z chowu na wolnym wybiegu
 • 2 – jaja z chowu ściółkowego
 • 3 – jaja z chowu klatkowego

Kod państwa członkowskiego Unii Europejskiej (np. PL), w której zarejestrowany jest zakład.

Na oznaczenie zakładu (weterynaryjny numer identyfikacyjny) składają się:

 • kod województwa (dwie cyfry)
 • kod powiatu (dwie cyfry)
 • kod zakresu działalności (dwie cyfry)
 • kod firmy w danym powiecie (dwie cyfry)

Klasy B i C

 • na skorupkach jaj klasy B nie chłodniczych i nieutrwalonych umieszcza się literę      
 • B  w kole o średnicy co najmniej 12 mm;
 • na skorupkach jaj klasy B chłodniczych (tzn. schłodzonych w pomieszczeniach o temperaturze 5 °C) umieszcza się trójkąt równoboczny o długości boku co najmniej 10 mm;
 • na skorupkach jaj klasy B utrwalonych (w mieszaninie gazów różniącej się od składu atmosferycznego powietrza) umieszcza się romb o przekątnych 16 i 7 mm;
 • na skorupkach jaj klasy C umieszcza się literę C w kole o średnicy co najmniej 12 mm.