*

Jaja z chowu alternatywnego

W kategorii JAJA Z CHOWU ALTERNATYWNEGO oferujemy najwyższej jakości jaja pochodzące z chowu ściółkowego oraz jaja od kur utrzymywanych na wolnym wybiegu. Produkty te charakteryzują się szczególnymi walorami smakowymi.

Chów alternatywny – to metody utrzymania kur zapewniające bardziej komfortowe warunki chowu w porównaniu z chowem w dotychczas stosowanych bateriach klatek tradycyjnych. To system rusztowy, wielopiętrowy, wolnowybiegowy i ściółkowy.

Chów kur w systemach alternatywnych wymaga od hodowcy dużo wiedzy fachowej i jest znacznie droższy niż system bateryjny, nieodzowna jest również droższa opieka weterynaryjna, jednak smak jaj pozyskiwanych od kur tak utrzymywanych rekompensuje wysiłek i koszty. Doceniają to także Konsumenci jaj i rozumiejący potrzeby swoich Klientów Handlowcy.  

Konsumenci jaj rozumieją ekonomiczne uwarunkowania chowu kur w warunkach alternatywnych, poszukają jaj z wolnego wybiegu i ze ściółki oraz są gotowi zapłacić za nie cenę adekwatną do oczekiwanej wartości. Popyt na jaja z chowu alternatywnego stale i sytematycznie wzrasta.